«O’ZBEKISTON MILLIY METROLOGIYA INSTITUTI» DK TASHKILIY TUZULMASI