BO’LIMLAR

04 BO’LIM: MASSA KATTALIKLARINI O’LCHASH ILMIY ISHLAB CHIQARISH BO’LIMI

 
 

05 BO’LIM: RADIOTEXNIK KATTALIKLARNI VA IONLOVCHI NURLANISHLARNI O’LCHASH, PUTUR YETKAZMASDAN TEKSHIRISH ILMIY ISHLAB CHIQARISH BO’LIMI

 

06 BO’LIM: GEOMETRIK VA MEXANIK KATTALIKLARNI O’LCHASH ILMIY ISHLAB CHIQARISH BO’LIMI

 

07 BO’LIM: ELEKTR VA MAGNIT KATTALIKLARNI O’LCHASH ILMIY ISHLAB CHIQARISH BO’LIMI

 

 08 BO’LIM: BOSIM VA SARF KATTALIKLARINI O’LCHASH ILMIY ISHLAB CHIQARISH BO’LIMI

 

09 BO’LIM: FIZIK-KIMYOVIY, OPTIK-FIZIKAVIY VA HARORAT KATTALIKLARI ILMIY ISHLAB–CHIQARISH BO’LIMI

 

10 BO’LIM: EKSPERTIZA, O’LCHASH VOSITALARINI DAVLAT SINOVLARIDAN O’TKAZISH, MALAKANI TEKSHIRISH PROVAYDERI VA XALQARO MUNOSABATLARILMIY ISHLAB CHIQARISH BO’LIMI

 

15 LABORATORIYA: ELEKTROTEXNIK MAHSULOTLARNI SINOVDAN O’TKAZISH LABORATORIYASI

 

16 BO’LIM: O’LCHASH VA SINOV VOSITALARINI SERTIFIKATLASHTIRISH BO‘LIMI

 

17 BO’LIM: STANDART NAMUNALARI VA O’LCHOVLARNI BAJARISH USLUBIYATLARI ILMIY-TADQIQOT BO’LIMI.